Frysk Nederlands Feddema Recreatie Service

Ynventarislist

De karavans binne allegearre
foarsjoen fan:
  • kuolkast
  • trijepits gasstel
  • húske en (brûs)douche romte
  • kachel
  • in soad opberchromte
De karavans wurde
levere mei:
  • foartinte of luifel
  • gasflesse
  • stroomkabel 220 folt

Boppedat is der in mooglikheid ta: in folsleine ynventaris, stuollen mei tafel, bijsettintsjes, fytserek
en de ophelje en bring service, ynklusyf it pleatsen.

Ynventarislist
servysset mei grutte, lytse en djippe boarden
3-dlg panneset
stâlepantsje
koekepanne
bestekset mei yt-, tee- en dessert leppels, messen en foarken
drink,bier en wyn glêzen
mokken
kofjesetapparaat
wettersieder
skylmes
breames
snijplanke
fergiet (tjems)
jus-, rier- en opskepleppel
bakspoen
blikiepener
skjirre
koarkjelûker
ôfwasktobke+ ôfwaskboarstel
feger en túchblik

 
Equipo Automatisering